Propozice

 

AREÁL: Milten Sport Center, Milovice, Sportovní 588

ČAS TURNAJE:  18:00 první zápasy, 00:00 Finále

ÚČAST V TURNAJI: Turnaj není omezen pohlavím ani zkušenostmi, jediné omezení je věk nad 18 let.

POČET HRÁČŮ: 5+1 (hokejové střídání)

HRACÍ DOBA: Zápasy 1 x 14 min. hrubého času. 

SYSTÉM TURNAJE: 10 týmů – 2 skupiny po 5 týmech, první 4 týmy z obou skupin postupují do play-off.

MÍČ: Fotbalový míč vel. 5. značky Joma

BRANKY: střední, malý fotbal

VÝSTROJ: Jednotné dresy s čísly mimo brankáře. Povoleny jsou pouze turfy. Přísně zakázané jsou kopačky a sálovky! S jinou obuví nebude hráč připuštěn ke hře, kontrolují rozhodčí. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice, prsteny, atd.) V případě shody dresů budou připraveny rozlišováky.

SOUPISKA: Soupisku obdrží vedoucí týmu před turnajem na email. Každý tým je povinen před turnajem vyplnit soupisku při prezentaci týmu v areálu, nejdéle však před nastoupením k prvnímu svému utkání na turnaji. Po celou dobu turnaje můžou nastoupit pouze hráči figurující na oficiální soupisce daného týmu. Každý hráč může nastoupit za jeden tým, v případě že hráč nastoupí za dvě mužstva na turnaji, budou jejich výsledky kontumovány. Tým, který nebude mít vyplněnou soupisku před začátkem svého prvního utkání, nemůže nastoupit do zápasu.  

ČEKACÍ DOBA: Mužstvo, které se k utkání nedostaví dle rozpisu, prohrává kontumačně 0:5. Čekací doba není žádná!

ROZHODČÍ: Turnaj řídí kvalifikovaní rozhodčí.

POSTUPOVÝ KLÍČ ZE SKUPINY: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. rozdíl ve skóre, 4. počet vstřelených gólů, 5. pokutový rozstřel. Mají-li tři nebo více mužstev na konci skupiny stejný počet bodů i ve vzájemných utkáních, rozhoduje minitabulka mezi těmito týmy.

POKUTOVÝ ROZSTŘEL: V případě nerozhodného výsledku v zápase play-off los určí tým, který začíná zahrávat pokutové kopy, 3 hráči na každé straně. Pokud je i nadále stav nerozhodný, pokračuje se v „náhlé smrti“ až do rozhodnutí. Brankář se smí při PK pohybovat jen po čáře. První tři kopy musí provést různí hráči, poté již bez omezení.

VYLOUČENÍ: Pokud hráč obdrží červenou kartu, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat pryč z hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu tří minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po třech minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše náhradníkem. Hráč, který v zápase obdrží červenou kartu, má stop v následujícím utkání.

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ: Hráč, který se úmyslně dopustí fyzického napadení nebo jiného chování mimo fair-play, si pořadatel turnaje vyhrazuje právo na vyloučení hráče nebo celého týmu z turnaje a kontumaci veškerých výsledků daného týmu. Přistupujeme k řešení těchto situací individuálně s tím, že si všichni chceme zahrát fotbal a pobavit se, nikoliv se zranit.

OSTATNÍ: Každý hráč, který nastoupí v turnaji, startuje na vlastní nebezpečí, což potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na soupisce. Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není zodpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi hrubým způsobem. Za vážné porušení pravidel nebo nesportovní chování může být vyloučen celý tým z turnaje. Organizátoři turnaje nejsou zodpovědní za zranění účastníků turnaje. Týmu, který má zaplacené startovné a nedostaví se na turnaj, zaniká nárok na vrácení startovného. Vítěz turnaje se zavazuje vrátit putovní pohár do následujícího turnaje. Organizátoři mají právo změnit harmonogram turnaje v důsledku neočekávaných událostí. Hlavní organizátor turnaje si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech sporných situacích.

POŘADATEL: PragaCup z.s. 

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR: Lukáš Řezníček, +420 728 186 691 , reznicek@pragacup.cz